Asset & Maintenance Management Services

Wie ben ik ?

Als drijvende kracht achter Mainadvice kan ik bouwen op een jarenlange ervaring binnen de onderhoudsbranche en weet deze expertise op een praktische wijze te vertalen naar alle niveaus binnen een organisatie (strategisch, tactisch, operationeel). Dit vanuit diverse rollen als asset-eigenaar, asset-manager en serviceprovider, met name binnen het defensie-, maritieme-, offshore- en waterdomein. Geen ingewikkelde theorieën, maar een praktische (hands-on) benadering gericht op het behalen van winst en resultaten met een focus op kwaliteit en klanttevredenheid.

Waarom Mainadvice

Mainadvice richt zich specifiek op interim-, project-, support- en advieswerkzaamheden op het gebied van asset- en onderhoudsmanagement van technische (productie) installaties in de maritieme, offshore, water, maar ook industriële en energie sector.

Concrete activiteiten van Mainadvice zijn:

 • interim maintenance- en projectmanager voor uw (onderhouds)organisatie
 • procesoptimalisatie, audits en kwaliteitsverbetering binnen uw (onderhouds)afdeling
 • implementatie van onderhoudsmanagementsoftware, werkwijzen en procedures
 • opstellen van onderhoudsconcepten en uitvoeren van faalvorm- en risico-analyses
 • optimalisatie van het life-cycle management van kapitale bedrijfsmiddelen
 • verbetertrajecten met ontwikkeling van re-actief naar pro-actief onderhoud
 • implementatie van conditioning monitoring technieken en data-analyse
 • training, coaching en begeleiding van uw onderhoudsmedewerkers
 • ondersteuning bij in- en outsourcing van activiteiten, aanbestedingen en contractmanagement.

“Mainadvice, uw partner in resultaat en verbetering !”

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met: harry@mainadvice.nl.
Voor actuele informatie en projecten, zie Facebook en/of Linkedin

About me ?

As the driving force behind Mainadvice, I can build on many years of experience in the service/maintenance industry and knows how to translate this expertise in a practical manner at all levels within an organization (strategic, tactical, operational). This expertise is based on various roles as asset owner, asset manager and service provider, particularly in the defence, maritime, offshore and water market segments. No complicated theories, but a practical (hands-on) approach aimed at making profit and results with a focus on quality and customer satisfaction.

Why Mainadvice

Mainadvice focuses on interim, project, support and consultancy services in the field of asset- and maintenancemanagement of technical (production) installations in the maritime, offshore, water, as well as industrial and energy sectors.

Concrete activities of Mainadvice are:

 • interim maintenance- and projectmanager for your (maintenance) organization
 • process optimization, auditing and quality improvement within your (maintenance) department
 • implementation support of maintenance management software, processes and procedures
 • preparation and implementation of maintenance concepts and performing failure modes & effect, criticality and risk analysis
 • optimization of the life-cycle management of capital assets
 • improvement and development from a re-active to a more pro-active approach of maintenance
 • selection and implementation of condition monitoring techniques and data analysis
 • training, coaching and supervision of your maintenance staff
 • support for in- and outsourcing of (maintenance) activities, procurement and contract management.

"Mainadvice, your partner in results and improvement !”

For more information please contact: harry@mainadvice.nl
For updated information and projects, see Facebook and/or Linkedin